Satış Destek Teknik Servis
×

Güveni arttıran ve koruyucu ventilasyon için birden fazla seçenek sunan sezgisel yoğun bakım ventilatorudur.

Teklif Alın
 • Genel Özellikler

SUM: EVO2 entegre iki farklı nebülizasyon sistemi kullanılır ve başka bir nebülizatör cihazına ihtiyaç duymaz.

SUM EVO2 Yenidoğan yoğun bakım ,Pediatri yoğun bakım ve Yetişkin yoğun bakımların hepsinde kullanılabilme özelliği ile tüm hasta gruplarında kullanılabilmektedir.Güveni arttıran ve koruyucu ventilasyon için birden fazla seçenek sunan sezgisel yoğun bakım ventilatorudur.

Önünüzdeki 10 yıl için güvenli bir yatırım olan düşük maliyetli yüksek performanslı yoğun bakım ventilatorü….

Algılama ve kontrol hızında benzeri görülmemiş düzeylerde olan gelişmiş bir mekanik bir ventilatördur. Koruyucu ventilasyon stratejilerini desteklemek için Smartweaning ve Autovent gibi oldukça benzersiz bir özellikler topluluğunu barındırmaktadır. Tek başına bu avantajlardan herhangi biri dahi kullanıcıyı cezbedebilmektedir. Peki asıl sorulacak soru bu kadar özelliğin hepsi birlikte aynı cihazda mı? Evet aynı cihazda sunmaktadır.

SU:M EVO2 nin diğer bir özelliği olan  Yüksek frekanslı ventilasyon (HFOV), veya günümüzde en sık kullanılan şekli ile yüksek frekanslı osilatuar ventilasyon (HFOV ), “non-konvansiyonel” ventilasyon tekniğidir.Pediatrik (çocuk) hasta grubunda Çocuk yoğun bakım ventilasyonu olarak HFOV nin kullanım endikasyonları mevcut olup gün geçtikçe kullanımı artan bir tekniktir.Solunum fizyolojisi açısından ölü mesafe hacminden daha düşük tidal volümler ile bile yeterli gaz değişiminin sağlanabildiği solunum mekaniğinin yaygın kurallarına karşı çıkan yepyeni bir ventilasyon şeklidir.Konvansiyonel mekanik ventilasyon ile aynı etkinliği, akciğeri koruyucu stratejileri uygulayarak gösterebildiği düşünülmektedir. YFV(Yüksek Frekanslı Ventilasyon)’un en önemli iki özelliği, suprafizyolojik solunum sayıları ve anatomik ölü boşluktan daha düşük tidal hacimlerdir. Bu tekniğin başlıca avantajları, daha düşük hacim ve basınç değişiklikleri, siklik gerilimin ortadan kalkması, distal havayollarında belirgin ölçüde daha düşük basınçlarda etkin gaz değişimi ve endojen sürfaktan üretiminin daha az baskılanmasıdır. YFOVda sadece inspiryum değil ekspiryum da aktif bir işlemdir.

Solunum hızı genellikle 3-15 Hz (180-900/dk) arası değişir. Konvansiyonel mekanik ventilasyon (KMV) ile karşılaştırıldığında YFOV, oksijenasyonu sağlamak için daha yüksek ortalama havayolu basıncı (MAP) gerektirir. Bununla birlikte distal havayollarındaki basınç aslında KMVa göre daha
düşüktür.Çocuk hastalarda YFOV’nin (HFOV) endikasyonları, hastalık tiplerine uygun ventilasyon stratejileri  SUM:EVO2 ile başa çıkabilirsiniz.Yapay Solunum Cihazı ; Tıp dilindeki tabiri Yoğun bakım ventilatoru, halk dilindeki tabiri ise Solunum cihazıdır. Ventilatör-Respiratör kelimesinin türkçedeki karşılığıdır. Ameliyathane, yoğun bakım, acil servis ve hasta nakil araçlarında kullanılan yapay solunum cihazı yoğun bakım ünitelerinin vazgeçilmezidir. Bu cihaz hasta solunumuna yardımcı olarak, hastanın durumuna göre ; fiziksel olarak nefes alamayan veya yetersiz nefes alan bir hastaya nefes vermek için solunum işlevini yerine getirmektedir.

 

Ek olarak Ventilatör cihazları, hastanın hava yollarına kontrol edilebilir şekilde gaz akışını göndererek solunum yaptıran (soluk üreten) makinelerdir. Bu cihazlar önceden yapılan ayarlara göre genellikle pozitif basınçlı gaz akımları oluşturarak akciğerlerin aralıklı olarak şişirilmesini sağlar, böylece bozulmuş olan gaz değişiminin düzeltilmesine çalışılır. Ventilatör cihazları tarafından oluşturulan pozitif basınç ile solunum sisteminin işlevlerinin dışarıdan desteklenmesi ve solunum yetersizlikleri nedeni ile oluşabilecek ölüm riskinin ortadan kaldırılması mümkün olabilir.

 

Ventilatörler negatif veya pozitif basınlarla yapay soluklar üretebilirler, ancak günümüzde özellikle yoğun bakımlarda karşımıza çıkan solunum yetersizliklerinin tedavisinde pozitif basınçlı yapay solunum kullanılmaktadır.1. Kontrollü Modlar: “Ne ayarlarsan onu alırsın”. Ventilasyonu tamamen ventilator kontrol eder. PaCO2 hassas kontrol gerektirdiğinde (nadiren) kullanılır.Sıklıkla sedasyon gerektirir.
2. Assiste Modlar: İki form var: Assist kontrol mod ve Aralıklı Zorunlu Ventilasyon (SIMV). En sık kullanılan modlardır. Bu formlar hasta spontan nefes aldığında farklıdır.

Asist Kontrol Mod: Ventilator ayarlanan solunum hızında makine solukları verir.Hastanın spontan solukları ventilatör tarafından asiste edilir. Hastanın başlatmasına yanıt olarak ventilatör tam bir makina soluğu verir. Hastanın soluk sayısını iki katına çıkarması dakika ventilasyonuda 2 katına çıkarır. Kriz durumlarında veya yüksek dakika ventilasyon gerektiren hastalıklarda faydalı.

Aralıklı Zorunlu Ventilasyon: Ventilator ayarlanan solunum hızında makine solukları verir. Hastanın spontan solumasına izin verilir fakat spontan soluk desteklenmez. Volüm, akım ve zaman hasta tarafından ayarlanır. Dakika ventilasyonda daha az dramatik dalgalanmalar olur. Daha fazla konfor
sağlar ve sık kullanılan bir moddur.

Spontan Modlar

Makine soluğu yoktur. Sadece hasta soluk alır. Bu nedenle sadece spontan soluyan hastalarda kullanılır. Hasta solukları ayarlanmış bir basınç veya volümde ventilatör tarafından desteklenebilir, ancak makine soluğu yok. Genellikle Mekanik Ventilasyondan ayırmada (Weaning) kullanılır.

Mekanik Ventilasyon Endikasyonları

 • Oksijenizasyon yetmezliği
 • Ventilasyon yetmezliği
 • Tanısal, cerrahi ve terapotik işlemlerin gerçekleştirilmesi
 • Hava yolunu koruyamama.

Mekanik Ventilasyon: Genel Prensipler

 • İnspiryumda gaz basınç gradyentine doğru akar,
 • Eksalasyon ise pasif bir prosesdir.
 • Mekanik Ventilasyon 5 parametrenin interaksiyonuna ve 3 kritik özelliğe bağlıdır
 • Ventilator modları spesifik amaçları gerçekleştirmeye yönelik araçlardır

Mekanik Ventilasyona Bağlı Oluşabilecek Komplikasyonlar

 • Barotravma
 • Hemodinamik etkiler
 • İnfeksiyöz komplikasyonlar – nazokomiyal Pnömoniler
 • Pulmoner tromboembolizm.
 • Havayolu komplikasyonları.
 • Gastrointestinal/Hepatik/Renal etkiler.
 • Ventilator arızaları.

Temek mekanik ventilasyon modları nelerdir;

Continuous Mandatory Ventilation (CMV)

Volüm ya da basınç kontrollü olmasına göre CMV-VC, CMV-PC olarak adlandırılmaktadır. CMV-VC modu mekanik ventilasyonun en basit formudur.  Belirlenmiş tidal volüm/basınç düzeyi, ayarlanmış solunum sayısı ile hastaya verilmektedir. Bu mod paralize, sedatize ya da apneik hastalarda
kullanılabilmektedir.

CMV Özellikler

 • Volüm kontrollü solunum (Basınç kontrollü olarak da ayarlanabilir) (CMV-VC / CMV-PC)
 • Zaman tetiklidir.
 • Volüm ya da Basınç limitli olabilir.
 • Zaman siklusludur.
 • Ana özelliği ZORUNLU solunum olmasıdır. Zaman tetikli ve zaman sikluslu olup, spontan solunumu göz ardı eder.
 • Volüm kontrollü CMV (CMV-VC) optimal dakika volümü sağlar.
  • Dar bir aralıkta CO 2  ayarlanmak isteniyor ise (örn; paralize takip edilen kafa travmalı hasta) en iyi kontrolü sağlar.
 • Derin sedasyon ve paralizasyon sağlanmayan hastalarda konforlu değildir.
  • Az miktarda bile uyanık olan hastalarda öksürme, ıkınma gibi reflesklerle mekanik ventilatöre uyumsuzluk (‘fighting the vent’) gibi sorunlar oluşturur.
  • Uzun dönem ventilasyon için uygun değildir solunum kaslarında atrofiye neden olabilir.
 


Bu modda hastanın kendi solunum çabası göz ardı ediliyor (tetikleme yok)

Volüm Assist-Kontrol Ventilasyon (V-ACV)

Assist/control mode ventilation (V-ACV) ise yine tidal volüm/pik basınç düzeyi ve solunum hızı belirlenerek hastaya garanti tidal volüm/intrinsik basınç sağlanır. Ancak CMV ye ek olarak hastanın inspirasyonu çabası olması halinde ventilatör, tetiklenen solunumun istenilen volüme ulaşmasını sağlamaktadır

ventilatör, ister hasta solunumu başlatsın her soluk AYNI (burada volüm kontrol edildiği için her volüm aynı)

Assist Kontrol Ventilasyon (V-ACV ) Özellikler

 • Volüm kontrollü solunum (Basınç kontrollü olarak da ayarlanabilir.)
 • Akım Tetikli (Ancak herhangi bir tetikleme kullanılabilir. Tipik olarak zaman tetikli backup modunda hasta solumadığında solunumu devam ettirir)
 • Volüm limitli, Akım limitli olabilir (akım limitli olma zorunluluğu yoktur)
 • Zaman sikluslu
 • Ana özelliği HER SOLUĞUN AYNI OLMASIDIR.
  • Hasta kendi respiratuar hızını belirleyebilir, ancak tidal volüm kontrollüdür. Her soluk zaman sikluslu ya da volüm siklusludur.
 • Volüm kontrollü A/CV dakikalık volüm üzerinde sınırlı kontrol sağlar. Hasta istediği sıklıkta solur ancak tidal volüm kontrollüdür.
  • Basınç kontrollü A/CV, Pressure Controlled Ventilation (PCV) olarak da adlandırılır.
  • Bu mod parsiyel olarak sedatize olan hastalarda daha iyi olmakla beraber istenilen tidal volümün rijit şekilde verilmesinden dolayı konforsuzdur.

 

İntermittent Mekanik Ventilasyon (IMV)

Sıklıkla kullanılan konvasyonel invaziv mekanik ventilasyon modlarıdan olan IMV çalışma prensibi olarak A/C mod ventilasyona benzemekle birlikte, zorunlu/ayarlanmış solunum siklusları dışında hastanın spontan solunumuna izin vermektedir. Ekstrem olarak örnek vermek gerekirse, zorunlu solunum sayısı 0 olarak ayarlandığında cihazın hastaya hiç destek vermeden spontan solunum yapmasını, yüksek solunum sayısı ayarlandığında ise tüm solunumun asiste edilmesini, hasta tarafından tetiklenme olmadığı takdirde de kontrollü zorunlu solunum olmasını sağlar. Klinik süreçte ise bu modlar bazı solunumların spontan olmasına izin verirken ayarlanmış solunum sayısı kadar destekli solunum vermektedir.

Çoğu güncel cihazda IMV değil SIMV modunu kullanmaktayız. Burada IMV’nin temel özelliklerinde bahsedilmesinin nedeni aşağıda bahsedilen ve acil kliniklerinde sıklıkla kullanılmakta olan Senkronize IMV nin daha kolay anlaşılmasını sağlamaktır.

Senkronizasyon olmadığı takdirde ventilatör ve hasta solukları üstüste gelebilir

İntermittent Mekanik Ventilasyon (IMV) Özellikler

 • Volüm Kontrollü (Bsaınç kontrollü de olabilir.)
 • Zaman tetikli (Basınç destekli solunumlar akım tetiklidir.)
 • Zaman sikluslu (inspiratuar pause istenmediğinde volüm sikluslu kullanılabilir.)
 • Volüm ya da Basınç limitlidir.
 • Ana özelliği SÜREKLİ ZORUNLU SOLUNUM YOKTUR
 • Hasta kendi solunum hızında soluyabilir, solunumlar basınç desteklidir ancak mekanik ventilatör belirli sayıda zorunlu solunum yapar.
 • Parsiyel sedatize hastalar için biraz daha iyi olmakla beraber cihazın kendi volüm kontrollü zaman sikluslu solunumu devam ettiği için öksürme ya da spontan solunumu ile zorunlu solunum siklusları denk geldiği takdirde hastaya belirlenen limitte hava verilir.

 

Senkronize İntermittent Mekanik Ventilasyon (SIMV)

IMV ve SIMV arasındaki fark, hasta için ayarlanan zorunlu solunumla, cihazın zorunlu solunumu arasında senkronizasyon sağlanarak bu solukları istenen parametrelere kadar desteklemesini sağlar. Son dönem cihazlarda senkronizasyon kullanıldığı için SIMV ve IMV modları güncel literatürde çoğunlukla birbirlerinin yerine kullanılabilir hale gelmişlerdir. SIMV de hasta tarafınca tetiklenen solunumlar assist penceresi içerinde olduğunda senkronize volüm kontrollü solunum sağlar.Son zamanlarda Yenidoğan çocuk ve yetişkin yoğun bakımlarda sıklıkla tercih edilen bir ventilasyon modu olmuştur.

Senkronize İntermittent Mekanik Ventilasyon (SIMV) Özellikleri

 • Volüm Kontrollü (Basınç kontrollü de olabilir)
 • Zaman ve Akım tetikli
 • Volüm ya da Basınç limitlidir
 • Zaman sikluslu (inspiratuar pause istenmediğinde volüm sikluslu kullanılabilir)
 • Ana özelliği SENKRONİZE olmasıdır. Hasta kendi solunum hızını ayarlayabilir ve basınç destekli solunumlar yapabilir. Cihaz istenilen düzeyde volüm kontrollü solunum yapacaktır.
 • Assist penceresinde yapılan solunumlar volüm kontrollü olarak verilir.
 • Hasta istediği kadar basınç kontrollü solunum yapabilir. Cihaz ayarlanmış düzeyde dakikalık volüm vermektedir. Ancak hastanın kendi solunumları nedeniyle dakika volüm üzerinde kontrol elde edilemez.
 • Senkronizasyon nedeniyle uyanık hastalar göreceli olarak daha konforlu solunum yapar.
 • SIMV modda basınç desteği eklenir ise SIMV-PS olarak adlandırılır. Bu modda hastanın kendi tetiklediği soluklar ayarlanmış olan basınç desteğine kadar desteklenir.


Diğer modlar

Başlangıç için sıklıkla kullanılar ACV ve SIMV modları dışında mevcut olan farklı çok sayıda mod mevcuttur ve cihazların modeline göre cihazlara özel mod seçenekleri ile de bu sayı artmaktadır. Farklı modları tanımak her ne kadar mekanik ventilasyon başlanılan hastalarda daha fazla seçenek sunacak olsa da acil serviste invaziv mekanik ventilasyona başlangıç için öncelikle ACV ya da SIMV modlar önerilmektedir. Klinisyenin tecrübesine tercihine ve hastanın klinik durumuna göre farklı modlar kullanılabileceği gibi çoğu hekim kendi kliniklerindeki ventilatörlerde mevcut olan modları kullanmaktadır.


Sonuç

Farklı klinik durumlarda farklı modların kullanılması gerekli olabilse de çoğu klinisyen hakim olduğu modlarla hastaların solunum desteğini sağlayabilmektedir. Özet olarak belirli hastalıklarla belirli modları kullanma zorunluluğu bulunmamakta ve mod seçimleri hekimlerin ve merkezlerin ventilasyon prosedürlerine ve tercihlerine göre değişebilmektedir. Kendi cihazınızı iyi tanımanız mod seçiminde ilk basamak olmakla birlikte mod seçiminin en önemli parçası klinisyenin kullandığı modlardaki tecrübesi olduğunu düşünmekteyiz. En sık kullanılan  modlardan biri  SIMV-PS, ama bu her zaman kullanılan  mod olmaktan çok uzak, kimi hasta gruplarında AwPRV kullanırken uygun cihaz varlığında Örneğin Mek marka EVO2 model cihazda olduğu gibi Autovent  gibi modları tercih edebilirsiniz. Mod seçimi klinisyenin karar ve tecrübesi ile yapılır.İncele