Satış Destek Teknik Servis
×

Teklif Alın
 • Genel Özellikler
 • Teknik Özellikler
 • Klinik Çalışmalar
 • İndirilebilir

Hemodinamik Monitorizasyon Nedir?

Monitörize etmek eylemi kontrol etmek veya takip etmek anlamındadır. Monitörizasyon hastaların önemli değişkenlerinin duyu veya elektronik aletler yoluyla belirli aralıklarla ya da sürekli olarak ölçülmesidir. Hemodinamik monitörizasyon ile dolaşım sistemine ait fizyolojik göstergeler belirli aralıklarla tekrarlayarak veya sürekli olarak ölçülür. Bu şekilde yeterli doku perfüzyonu ve doku metabolik gereksinimleri ile orantılı oksijen sunumu sağlanması hedeflenir. Kalp hızı, kan basıncı, santral venöz basınç, santral venöz oksijen saturasyonu ve solunum değişkenleri gibi hayati parametrelerin ve idrar çıkışının düzenli takibi ile kontrol altına alınabilir. Ancak alınamadığı durumlarda kardiyak output, pulmoner arter wedge basıncı, pulmoner arter basıncı, miks venöz oksijen saturasyonu, stroke volüm hacmi yoluyla sıvı yönetimi ve vazopresör/ inotropik desteği tedavisi yönetilir. Hemodinamik monitorizasyon vital bulgular gibi temel klinik değerlendirmeyle başlayıp, saatlik idrar cıkışının izlenmesi gibi rutin izlemlerin yanında elektrokardiyografi, arter kan gazları, hematokrit izlemi gibi laboratuvar tetkiklerini de iceren geniş bir yelpazeyi kapsar.


Kardiyak Output Nedir?

Kalbin bir dakika içerisinde aorta pompaladığı kan miktarı şeklinde tıp dilinde ifade etmek mümkün. Kalbin atım hacmi ile beraber kan pompalama hızı üzerinden ele alınır. Postoperatif dönemde kardiyak performansın takibi açısından önemli bir parametre olan kardiyak debi (kardiyak output), kalbin 1 dk'da aortaya pompaladı- ğı kan miktarı olup, atım hacmi “stroke volume” ve kalp hızının (KH) çarpımı ile elde edilir ve normal değerleri (4-8 L) dk-1'dır.
 

Kardiyak Outputta Yükselme Artma Neden Olur?

Vücudunuzun kan enfeksiyonlarına kan basıncında tehlikeli düşüşe ve organ yetmezliğine yol açabilen tepkisi kardiyak outputta yükselmeye neden olabilir. Yüksek output anemi (kansızlık) olarak adlandırılan kırmızı kan hücrelerinin yetersiz oksijen taşıdığı durumda da meydana gelebilir

 

YETİŞKİN,PEDİYATRİK,YENİDOĞANDA dünyada tek FDA onayı almış üründür.

 • ICON®, dünyanın ilk ve tek elde tutulan ve bu nedenle prematüre ve yenidoğan kullanımı için özel olarak onaylanmış ve onaylanmış taşınabilir, pille çalışan kardiyometresidir.

 • ICON®'un boyutu ve ağırlığı, mobil kullanım veya sınırlı alana sahip durumlar için idealdir.

Yoğun bakım ünitelerinde;

 • Yenidoğan ,Pediatri ve Yetişkin hastalarda , Elektriksel Kardiyometri™, hemodinamikteki erken değişiklikleri düzenli olarak tespit etmek,aynı zamanda meydana gelmeden önce değişiklikleri tahmin etmek.

Sağladığı özelliklerden bazıları;

KAN AKIŞI

 • Strok hacmi (SV) ve strok indeksi * (SI) ölçümü;
 • Kardiyak output (CO) ve kardiyak indeks * (CI) ölçümü
 • Kalp atış hızı (HR) ölçümü

 

Kasılma ve Kalp Fonksiyonu

 • Kasılma İndeksi ICON® ölçümü;
 • Sistolik Zaman Oranı (STR) ölçümü;
 • Ejeksiyon öncesi dönem (PEP) ölçümü
 • Sol Ventrikül Ejeksiyon Zamanı ölçümü
 • Kardiyak Performans İndeksi


KAN BASINCI

 • Ortalama arter basıncı (MAP) ölçümü
 • Sistolik arter basıncı (SBP) ölçümü

1- Balog, V., Vatai, B., Kovacs, K., Szabo, A. J., Szabo, M., & Jermendy, A. (2023). Time series analysis of non-invasive hemodynamic monitoring data in neonates with hypoxic-ischemic encephalopathy. Frontiers in Pediatrics, 11, 289. https://doi.org/10.3389/FPED.2023.1112959/BIBTEX

2- Paranjape, V. V., Henao-Guerrero, N., Menciotti, G., Saksena, S., & Agostinho, M. (2023). Agreement between Electrical Cardiometry and Pulmonary Artery Thermodilution for Measuring Cardiac Output in Isoflurane-Anesthetized Dogs. Animals, 13(8), 1420. https://doi.org/10.3390/ani13081420

3- Said, A., Salah, M., Mamdouh, S., Heggy, E., & Wagih, M. (2022). Validation of stroke volume variation assessed by electrical cardiometry to predict fluid responsiveness in patients undergoing coronary artery bypass surgery after closure of the sternum: an observational study. The Egyptian Journal of Cardiothoracic Anesthesia, 16(3), 47. https://doi.org/10.4103/ejca.ejca_8_22

4- Zidan, M. M. O. M., Osman, H. A., Gafour, S. E., & el Tahan, D. A. (2022). Goal-directed fluid therapy versus restrictive fluid therapy: A cardiomerty study during one-lung ventilation in patients undergoing thoracic surgery. Egyptian Journal of Anaesthesia, 38:1, 48-57, DOI: 10.1080/11101849.2021.2013654

5- Soliman, R., Elgendy, M., Said, R. N., Shaarawy, B., Helal, O. M., & Aly, H. (2022). A randomized controlled trial of a 30-second versus a 120- second delay in cord clamping after term birth. American Journal of Perinatology, Feb 15. https://doi.org/10.1055/A-1772-4543

6- Kabutoya, T., Imai, Y., Okuyama, T., Watanabe, H., Yokota, A., Kamioka, M., Watanabe, T., Komori, T., & Kario, K. (2022). Usefulness of Optimization of Interventricular Delay Using an Electrical Cardiometry Method in Patients with Cardiac Resynchronization Therapy Implantation. International Heart Journal, 63(2), 21–711. https://doi.org/10.1536/ihj.21-711

7- Stetzuhn, M., Tigges, T., Pielmus, A. G., Spies, C., Middel, C., Klum, M., Zaunseder, S., Orglmeister, R., & Feldheiser, A. (2022). Detection of a Stroke Volume Decrease by Machine-Learning Algorithms Based on Thoracic Bioimpedance in Experimental Hypovolaemia. Sensors (Basel, Switzerland), 22(14), 5066. https://doi.org/10.3390/S22145066

8- Jangid, S. K., Makhija, N., Chauhan, S., & Das, S. (2022). Comparison of Changes in Thoracic Fluid Content Between On-Pump and Off-Pump CABG by Use of Electrical Cardiometry. Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia. https://doi.org/10.1053/J.JVCA.2022.06.004

9- Slagt, C., Spoelder, E. J., Tacken, M. C. T., Frijlink, M., Servaas, S., Leijte, G., van Eijk, L. T., & van Geffen, G. J. (2022). Safety during interhospital helicopter transfer of ventilated COVID-19 patients. No clinical relevant changes in vital signs including non-invasive cardiac output. Respiratory Research, 23(1), 256. https://doi.org/10.1186/s12931-022-02177-5

10- Hsu, K.H., Lin, C., Lai, M.Y., et al. (2022) Cerebral Hemodynamics and Regional Oxygen Metabolism during Ductus Arteriosus Ligation in Preterm Infants. Neonatology, 119 (6): 703–711. doi:10.1159/000526007.

11- Sumbel, L., Nagaraju, L., Ogbeifun, H., Agarwal, A., & Bhalala, U. (2022). Comparing cardiac output measurements using electrical cardiometry versus phase contrast cardiac magnetic resonance imaging. Progress in Pediatric Cardiology, 66, 101551. https://doi.org/10.1016/J.PPEDCARD.2022.101551

PubMed

12- Kamel, Y. A., Elmoniar, M. M., Fathi, Y. I., Lotfi, M. E., Alwarraky, M. S., & Yassen, K. A. (2022). Monitoring haemodynamic changes during transjugular portosystemic shunt insertion with electric cardiometry in sedated and spontaneous breathing patients. A diagnostic test accuracy study. https://doi.org/10.4103/joacp.joacp_198_21

13- Moustafa Halawa, N., Mamdouh El Sayed, A., Saleh Ibrahim, E., Khater, Y. H., & Ahmed Yassen, K. (2022). The respiratory and hemodynamic effects of alveolar recruitment in cirrhotic patients undergoing liver resection surgery: A randomized controlled trial. https://doi.org/10.4103/joacp.joacp_188_21

14- Falciola, V., Donath, S. M., Roden, E., Davidson, A., & Vutskits, L. (2022). Noninvasive cardiac output monitoring during anaesthesia and surgery in young children using electrical cardiometry: an observational study. In British Journal of Anaesthesia (Vol. 128, Issue 3, pp. e235–e238). Elsevier Ltd. https://doi.org/10.1016/j.bja.2021.12.032

15- Baik-Schneditz, N., Schwaberger, B., Mileder, L., et al. (2021a) Cardiac Output and Cerebral Oxygenation in Term Neonates during Neonatal Transition. Children, 8 (6): 439. doi:10.3390/children8060439.

16- Brettner, F., Heitzer, M., Thiele, F., et al. (2021) Non-invasive evaluation of macro-and microhemodynamic changes during induction of general anesthesia-A prospective observational single-blinded trial. Clinical Hemorheology and Microcirculation, 77 (1): 1-16. doi:10.3233/CH-190691.

17- Chao, K.Y. and Nassef, Y. (2021) A pilot study of short-term hemodynamic effects of negative pressure ventilation in chronic obstructive pulmonary disease assessed using electrical cardiometry. Annals of Noninvasive Electrocardiology. doi:10.1111/anec.12843.

18- El-Sheikh, A.S., Ismael, S.A., El-Shmaa, N.S., et al. (2021) The Effect of Cardiometry Guided Fluid Management on Outcome of Patients Presented for Intracranial Surgeries: Randomized Controlled Study. Journal of Advances in Medicine and Medical Research, pp. 16-25. doi:10.9734/jammr/2021/v33i1230936.

19- Fathy, S., Hasanin, A., Mostafa, M., et al. (2021) The benefit of adding lidocaine to ketamine during rapid sequence endotracheal intubation in patients with septic shock: A randomised controlled trial. Anaesthesia Critical Care and Pain Medicine, 40 (1). doi:10.1016/j.accpm.2020.06.017.

20- Ghanem, M.A. and El-Hefnawy, A.S. (2021) Basic hemodynamics and noninvasive cardiac output (Bioimpedance ICON Cardiometer): A diagnostic reliability during percutaneous nephrolithotomy bleeding under spinal anesthesia: Basic hemodynamic monitoring reliability during percutaneous nephrolithotomy. Egyptian Journal of Anaesthesia, 37 (1): 77-84. doi:10.1080/11101849.2021.1889747.

21- Liu, C.H., Li, L.H., Chang, M.L., et al. (2021) Electrical Cardiometry and Cardiac Biomarkers in 24-h and 48-h Ultramarathoners. International Journal of Sports Medicine. doi:10.1055/a-1380-4219.

22- Omar, I.H., Okasha, A.S., Ahmed, A.M., et al. (2021) Goal Directed Fluid Therapy based on Stroke Volume Variation and Oxygen Delivery Index using Electrical Cardiometry in patients undergoing Scoliosis Surgery. Egyptian Journal of Anaesthesia, 37 (1): 241-247. doi:10.1080/11101849.2021.1927418.

23- Ranjit, S., Natraj, R., Kissoon, N., Thiagarajan, R., Ramakrishnan, B., & Garciá, M. I. M. (2021). Variability in the physiologic response to fluid bolus in pediatric patients following cardiac surgery. Pediatric Critical Care Medicine, 22(8), e448–e458. https://doi.org/10.1097/CCM.0000000000004621

24- Slagt, C., Servaas, S., Ketelaars, R., et al. (2021) Non-invasive electrical cardiometry cardiac output monitoring during prehospital helicopter emergency medical care: a feasibility study. Journal of Clinical Monitoring and Computing. doi:10.1007/s10877-021-00657-5.

25- Tsai, F.F., Liu, C.M., Wang, H.P., et al. (2021) Deceleration capacity of heart rate variability as a predictor of sedation related hypotension. Scientific Reports, 11 (1). doi:10.1038/s41598-021-90342-z.

A4 Flyer ICON

İndir
(497,24 KB)
İncele
İncele
İncele