Satış Destek Teknik Servis
×

Teklif Alın
 • Genel Özellikler
 • Teknik Özellikler
 • Klinik Çalışmalar
 • İndirilebilir

Hemodinamik Monitorizasyon Nedir?

Monitörize etmek eylemi kontrol etmek veya takip etmek anlamındadır. Monitörizasyon hastaların önemli değişkenlerinin duyu veya elektronik aletler yoluyla belirli aralıklarla ya da sürekli olarak ölçülmesidir. Hemodinamik monitörizasyon ile dolaşım sistemine ait fizyolojik göstergeler belirli aralıklarla tekrarlanarak veya sürekli olarak ölçülür. Bu şekilde yeterli doku perfüzyonu ve doku metabolik gereksinimleri ile orantılı oksijen sunumu sağlanması hedeflenir. Kalp hızı, kan basıncı, santral venöz basınç, santral venöz oksijen satürasyonu ve solunum değişkenleri gibi hayati parametrelerin ve idrar çıkışının düzenli takibi ile kontrol altına alınabilir. Ancak alınamadığı durumlarda kardiyak output, pulmoner arter wedge basıncı, pulmoner arter basıncı, miks venöz oksijen satürasyonu, stroke volüm (atım hacmi) yoluyla sıvı yönetimi ve vazopresör/ inotropik desteği tedavisi yönetilir. Hemodinamik monitorizasyon vital bulgular gibi temel klinik değerlendirmeyle başlayıp, saatlik idrar çıkışının izlenmesi gibi rutin izlemlerin yanında elektrokardiyografi, arter kan gazları, hematokrit izlemi gibi laboratuvar tetkiklerini de iceren geniş bir yelpazeyi kapsar.


Kardiyak Output Nedir?

Kalbin bir dakika içerisinde aorta pompaladığı kan miktarıdır. Kalbin atım hacmi ile beraber kan pompalama hızı üzerinden ele alınır. Postoperatif dönemde kardiyak performansın takibi açısından önemli bir parametre olan kardiyak debi (kardiyak output), kalbin 1 dk'da aortaya pompaladığı kan miktarı olup, atım hacmi “stroke volume” ve kalp hızının (KH) çarpımı ile elde edilir ve normal değerleri (4-8 L) dk-1'dır.
 

Kardiyak Output'ta Yükselme Neden Olur?

Vücudunuzun kan enfeksiyonlarına kan basıncında tehlikeli düşüşe ve organ yetmezliğine yol açabilen tepkisi kardiyak outputta yükselmeye neden olabilir. Yüksek output anemi (kansızlık) olarak adlandırılan kırmızı kan hücrelerinin yetersiz oksijen taşıdığı durumda da meydana gelebilir.

 

YETİŞKİN, PEDİATRİ & YENİDOĞANDA dünyada tek FDA onayı almış üründür.

 • ICON®, dünyanın ilk ve tek elde tutulan ve bu nedenle prematüre ve yenidoğan kullanımı için özel olarak onaylanmış, taşınabilir, pille çalışan bir hemodinamilk monitördür.

 • ICON®'un boyutu ve ağırlığı, mobil kullanım veya sınırlı alana sahip durumlar için idealdir.

Yoğun bakım ünitelerinde;

 • Yenidoğan, Pediatri ve Yetişkin hastalarda; Elektriksel Kardiyometri, hemodinamikteki erken değişiklikleri düzenli olarak tespit etmek, aynı zamanda meydana gelmeden önce değişiklikleri tahmin eder.

Kan Akışı

 • Strok volüm (SV) (atım hacmi) ve strok indeksi * (SI) ölçümü;
 • Kardiyak output (CO) ve kardiyak indeks * (CI) ölçümü
 • Kalp atış hızı (HR) ölçümü

 

Sıvı Durumu

 • Atım hacmi değişimi (SVV)
 • Düzeltilmiş akış süresi (FTc)
 • Torasik Sıvı İçeriği (TFC)

 

Kasılma & Kalp Fonksiyonu

 • Kasılma İndeksi (ICON)
 • Sistolik Zaman Oranı (STR)
 • Ejeksiyon öncesi dönem (PEP)
 • Sol Ventriküler Ejeksiyon Süresi (LVET)
 • Kardiyak Performans İndeksi (CPI)

 

Vasküler Direnç

 • Sistemik vasküler direnç (SVR) ve indeksi * (SVRI)
  (ICON® & ICONCore®: kan basıncı değeri girildikten sonra)

 

Kan Basıncı

 • Ortalama arter basıncı (MAP)
 • Sistolik arter basıncı (SBP)
 • Diyastolik arter basıncı (DKB)
  (sadece AESCULON®)

 

Oksijenizasyon

 • Verilen oksijen veya indeksi * (DO2 / DO2I)
 • Kan oksijen doygunluğu (SpO2)
 • Hemoglobin içeriği (Hb)

1- Balog, V., Vatai, B., Kovacs, K., Szabo, A. J., Szabo, M., & Jermendy, A. (2023). Time series analysis of non-invasive hemodynamic monitoring data in neonates with hypoxic-ischemic encephalopathy. Frontiers in Pediatrics, 11, 289. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37033181/

2- Paranjape, V. V., Henao-Guerrero, N., Menciotti, G., Saksena, S., & Agostinho, M. (2023). Agreement between Electrical Cardiometry and Pulmonary Artery Thermodilution for Measuring Cardiac Output in Isoflurane-Anesthetized Dogs. Animals, 13(8), 1420. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37106987/

3- Said, A., Salah, M., Mamdouh, S., Heggy, E., & Wagih, M. (2022). Validation of stroke volume variation assessed by electrical cardiometry to predict fluid responsiveness in patients undergoing coronary artery bypass surgery after closure of the sternum: an observational study. The Egyptian Journal of Cardiothoracic Anesthesia, 16(3), 47. https://journals.lww.com/ejca/Fulltext/2022/16030/Validation_of_stroke_volume_variation_assessed_by.1.aspx

4- Zidan, M. M. O. M., Osman, H. A., Gafour, S. E., & el Tahan, D. A. (2022). Goal-directed fluid therapy versus restrictive fluid therapy: A cardiomerty study during one-lung ventilation in patients undergoing thoracic surgery. Egyptian Journal of Anaesthesia, 38:1, 48-57, DOI: 10.1080/11101849.2021.2013654. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/11101849.2021.2013654

5- Soliman, R., Elgendy, M., Said, R. N., Shaarawy, B., Helal, O. M., & Aly, H. (2022). A randomized controlled trial of a 30-second versus a 120- second delay in cord clamping after term birth. American Journal of Perinatology, Feb 15. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35170013/

6- Kabutoya, T., Imai, Y., Okuyama, T., Watanabe, H., Yokota, A., Kamioka, M., Watanabe, T., Komori, T., & Kario, K. (2022). Usefulness of Optimization of Interventricular Delay Using an Electrical Cardiometry Method in Patients with Cardiac Resynchronization Therapy Implantation. International Heart Journal, 63(2), 21–711. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35354746/

7- Stetzuhn, M., Tigges, T., Pielmus, A. G., Spies, C., Middel, C., Klum, M., Zaunseder, S., Orglmeister, R., & Feldheiser, A. (2022). Detection of a Stroke Volume Decrease by Machine-Learning Algorithms Based on Thoracic Bioimpedance in Experimental Hypovolaemia. Sensors (Basel, Switzerland), 22(14), 5066. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35890746/

8- Jangid, S. K., Makhija, N., Chauhan, S., & Das, S. (2022). Comparison of Changes in Thoracic Fluid Content Between On-Pump and Off-Pump CABG by Use of Electrical Cardiometry. Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35843772/

9- Slagt, C., Spoelder, E. J., Tacken, M. C. T., Frijlink, M., Servaas, S., Leijte, G., van Eijk, L. T., & van Geffen, G. J. (2022). Safety during interhospital helicopter transfer of ventilated COVID-19 patients. No clinical relevant changes in vital signs including non-invasive cardiac output. Respiratory Research, 23(1), 256. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36123727/

10- Hsu, K.H., Lin, C., Lai, M.Y., et al. (2022) Cerebral Hemodynamics and Regional Oxygen Metabolism during Ductus Arteriosus Ligation in Preterm Infants. Neonatology, 119 (6): 703–711. doi:10.1159/000526007. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35981517/

11- Sumbel, L., Nagaraju, L., Ogbeifun, H., Agarwal, A., & Bhalala, U. (2022). Comparing cardiac output measurements using electrical cardiometry versus phase contrast cardiac magnetic resonance imaging. Progress in Pediatric Cardiology, 66, 101551. https://www.researchgate.net/publication/361710522_Comparing_cardiac_output_measurements_using_electrical_cardiometry_versus_phase_contrast_cardiac_magnetic_resonance_imaging

12- Kamel, Y. A., Elmoniar, M. M., Fathi, Y. I., Lotfi, M. E., Alwarraky, M. S., & Yassen, K. A. (2022). Monitoring haemodynamic changes during transjugular portosystemic shunt insertion with electric cardiometry in sedated and spontaneous breathing patients. A diagnostic test accuracy study. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37250237/

13- Moustafa Halawa, N., Mamdouh El Sayed, A., Saleh Ibrahim, E., Khater, Y. H., & Ahmed Yassen, K. (2022). The respiratory and hemodynamic effects of alveolar recruitment in cirrhotic patients undergoing liver resection surgery: A randomized controlled trial. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37250262/

14- Falciola, V., Donath, S. M., Roden, E., Davidson, A., & Vutskits, L. (2022). Noninvasive cardiac output monitoring during anaesthesia and surgery in young children using electrical cardiometry: an observational study. In British Journal of Anaesthesia (Vol. 128, Issue 3, pp. e235–e238). Elsevier Ltd. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35039175/

15- Baik-Schneditz, N., Schwaberger, B., Mileder, L., et al. (2021a) Cardiac Output and Cerebral Oxygenation in Term Neonates during Neonatal Transition. Children, 8 (6): 439. doi:10.3390/children8060439. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34073671/

16- Brettner, F., Heitzer, M., Thiele, F., et al. (2021) Non-invasive evaluation of macro-and microhemodynamic changes during induction of general anesthesia-A prospective observational single-blinded trial. Clinical Hemorheology and Microcirculation, 77 (1): 1-16. doi:10.3233/CH-190691. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31929147/

17- Chao, K.Y. and Nassef, Y. (2021) A pilot study of short-term hemodynamic effects of negative pressure ventilation in chronic obstructive pulmonary disease assessed using electrical cardiometry. Annals of Noninvasive Electrocardiology. doi:10.1111/anec.12843. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33733510/

18- El-Sheikh, A.S., Ismael, S.A., El-Shmaa, N.S., et al. (2021) The Effect of Cardiometry Guided Fluid Management on Outcome of Patients Presented for Intracranial Surgeries: Randomized Controlled Study. Journal of Advances in Medicine and Medical Research, pp. 16-25. doi:10.9734/jammr/2021/v33i1230936. https://www.journaljammr.com/index.php/JAMMR/article/view/4036

19- Fathy, S., Hasanin, A., Mostafa, M., et al. (2021) The benefit of adding lidocaine to ketamine during rapid sequence endotracheal intubation in patients with septic shock: A randomised controlled trial. Anaesthesia Critical Care and Pain Medicine, 40 (1). doi:10.1016/j.accpm.2020.06.017. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32898698/

20- Ghanem, M.A. and El-Hefnawy, A.S. (2021) Basic hemodynamics and noninvasive cardiac output (Bioimpedance ICON Cardiometer): A diagnostic reliability during percutaneous nephrolithotomy bleeding under spinal anesthesia: Basic hemodynamic monitoring reliability during percutaneous nephrolithotomy. Egyptian Journal of Anaesthesia, 37 (1): 77-84. doi:10.1080/11101849.2021.1889747. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/11101849.2021.1889747

21- Liu, C.H., Li, L.H., Chang, M.L., et al. (2021) Electrical Cardiometry and Cardiac Biomarkers in 24-h and 48-h Ultramarathoners. International Journal of Sports Medicine. doi:10.1055/a-1380-4219.

22- Omar, I.H., Okasha, A.S., Ahmed, A.M., et al. (2021) Goal Directed Fluid Therapy based on Stroke Volume Variation and Oxygen Delivery Index using Electrical Cardiometry in patients undergoing Scoliosis Surgery. Egyptian Journal of Anaesthesia, 37 (1): 241-247. doi:10.1080/11101849.2021.1927418. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/11101849.2021.1927418

23- Ranjit, S., Natraj, R., Kissoon, N., Thiagarajan, R., Ramakrishnan, B., & Garciá, M. I. M. (2021). Variability in the physiologic response to fluid bolus in pediatric patients following cardiac surgery. Pediatric Critical Care Medicine, 22(8), e448–e458. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32947469/

24- Slagt, C., Servaas, S., Ketelaars, R., et al. (2021) Non-invasive electrical cardiometry cardiac output monitoring during prehospital helicopter emergency medical care: a feasibility study. Journal of Clinical Monitoring and Computing. doi:10.1007/s10877-021-00657-5. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33486570/

25- Tsai, F.F., Liu, C.M., Wang, H.P., et al. (2021) Deceleration capacity of heart rate variability as a predictor of sedation related hypotension. Scientific Reports, 11 (1). doi:10.1038/s41598-021-90342-z. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34035400/

ICON KATALOG

İndir
(3,89 MB)
İncele
İncele
İncele